حضرت علی (ع) : با آن کس که تو را سخن آموخت به درشتی سخن مگو، و با کسی که راه نیکو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن
معرفیمدیر

معرفی مدیر

معرفی مدیر عامل

مجتبی ملازم الحسینی
دربارهاداره کل

درباره اداره

  • در سال 1346 ، واحد تشکیلات بصورت یکی از زیرمجموعه های شورای اداری شهرداری تهران شروع به فعالیت نموده که درسال 1359 به عنوان دفتر تشکیلات تحت نظارت دبیر شورای مدیریت واحدهای مطالعاتی که درآن زمان نقش معاون شهردار تهران را داشت ، به فعالیت خود ادامه داد .
  • تاریخچه
  • معرفی معاونین
  • نمودار سازمانی اداره کل
  • قوانین و مقررات

معاونت تشکیلات و بهبود روشها در مناطق 22 گانه

Bookshelf with links, click areas to follow the link