جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
آدرس اداره کل تشکیلات:

  • آدرس : خیابان حافظ - خیابان بهشت - ساختمان مركزي شهرداري تهران - طبقه دوم ـ بال شرقي - اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها - کد پستی : 1356913133
  • تلفن : 960145000 - 021
  • ارتباط مستقیم با کارکنان : شماره داخلی + 960145