معاونت

  • بنر سایت
  • بنر

تهران، خیابان حافظ، خیابان بهشت، ساختمان مركزي شهرداري تهران، طبقه دوم بال شرقي، اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها
كدپستي: 1356913133
پیامک: 30004287
تلفن: 96014500 - 021
نمابر: 55638837 - 021

معرفیمدیر

معرفی مدیر

معاون تشکیلات

سمیه پیشکار
تلفن : 96014511 
آدرس :خیابان حافظ- خیابان بهشت-ساختمان مركزي- طبقه دوم ـ بال شرقي - اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها
  •  مصطفی معراجی                                           تلفن :  96014520
  •  فاطمه بیات                                                 تلفن :  96014513
  • عنوان مدیر                                                تلفن : 88854236
  • عنوان مدیر                                                تلفن : 88854236