جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu

معرفی مدیر

معاون بهبود روش ها

احد درویش متولی
تلفن :96014506 
آدرس : خیابان حافظ خیابان بهشت - ساختمان مركزي- طبقه دوم ـ بال شرقي - اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها
  • احد درویش تلفن :96014538
  • اسماعیل غفاری تلفن :96014534
  • علی کرم پور تلفن :96014504
  • سیمین غیاث آبادی تلفن :96014529