امور شهری و فضای سبز

 • بنر سایت
 • بنر

معرفی مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  حاجی عبدالمجید
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  زمین شناسی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Mi_hajiabdlmajid@yahoo.com

تهران، خیابان حافظ، خیابان بهشت، ساختمان مركزي شهرداري تهران، طبقه دوم بال شرقي، اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها
كدپستي: 1356913133
پیامک: 30004287
تلفن: 96014500 - 021
نمابر: 55638837 - 021

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  غلامرضا کاظمی
 • مقطع تحصیلی :
  دکتری
 • رشته تحصیلی :
  دامپزشکی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Kazemi.jho@gmail.com

معرفی اعضاء

اهداف کمیسیون ها

برنامه های آتی

گزارش اقدامات