امور شهری و فضای سبز

معرفی مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  حاجی عبدالمجید
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  زمین شناسی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Mi_hajiabdlmajid@yahoo.com

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  غلامرضا کاظمی
 • مقطع تحصیلی :
  دکتری
 • رشته تحصیلی :
  دامپزشکی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Kazemi.jho@gmail.com

معرفی اعضاء

اهداف کمیسیون ها

برنامه های آتی

گزارش اقدامات