جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu

 

« «  آیا می دانید  » »

 

یادداشت اول


شهرداری تهران طی نامه شماره 121/630 مورخ 09/03/62 با عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور به علت عدم نیاز، تقاضای حذف سری شغلی مشاوران از طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل و ایجاد سری شغلی کارشناسان ارشد 1 الی 3 )درمراتب 11 تا 13) و کارشناسان متخصص 1 الی 3 (در مراتب 14 تا 16 ) در طرح مذکور را نموده و سازمان مذکور طی نامه شماره 1953/21 مورخ 28/03/62 با تقاضای شهرداری تهران موافقت نموده است .

  • بر این اساس و با توجه به اینکه مطابق ضوابط ساختار سازمانی، مشاوران به منظور همفکری و مساعدت به وزارء و معاونین دستگاه ها ( اولین و دومین سطح سازمانی ) در اداره واحدهای سازمانی قابل پیش بینی می باشد شهرداری تهران به لحاظ همطرازی شهردار با وزراء طی نامه شماره 7878845/10/1430/78210 مورخ 24/06/1378 از شورای اسلامی شهر تهران تقاضا می نماید تعداد 10 پست مشاور همطراز با مشاورین وزراء زیر نظر مستقیم شهردار تهران ایجاد نماید و موضوع در ردیف چهارم دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 8664/160 مورخ 14/09/78 و در چهل و یکمین جلسه علنی شورا به تاریخ 16/09/78 طرح و پس از بررسی در قالب ماده واحده ( به شهرداری تهران اجازه داده می شود تعداد ده (10) پست مشاور در نمودار سازمانی شهرداری تهران – همطراز با مشاورین وزرا و به نحوی که مشاورین مزبور زیر نظر مستقیم شهردار تهران انجام وظیفه نمایند – ایجاد نماید ) به تصویب نهایی رسیده است.

پست مشاورین در حوزه معاونین شهردار تهران به منظور انجام مشاور در زمینه های تخصصی به تعداد سه پست تحت عنوان مشاور (مدیر 6 مرتبه 16 ) در تاریخ 12/02/84 به تصویب شورای اداری شهرداری رسیده است .

  • از این رو به لحاظ همطرازی شهردار تهران با وزارء و معاونین ایشان با معاونین وزاء پست مشاور برای اولین و دومین سطح سازمانی شهرداری تهران قابل پیش بینی باشد و ایجاد پست سازمانی تحت عنوان مشاور برای سایر سطوح سازمانی در شهرداری تهران بر خلاف ضوابط تشکیلاتی می باشد .