جستجو
12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Menu

مأموریت‌ها

توسعه، به روزآوری و نظارت بر ساختار سازمانی تشکیلات شهرداری تهران

یکپارچه‌سازی نظام‌های مدیریتی، مدیریت فرآیندها (شناسایی، مستندسازی، استانداردسازی، بهبود و نظارت) و استانداردسازی نگهداشت اسناد اداری

ابلاغ ساختار سازمانی و کد مکاتباتی، امحاء اسناد اداری واحدهای تابعه و نیز نظارت بر عملکرد تشکیلات و بهبود روش‌های حوزه ستادی و مناطق 22 گانه شهرداری تهران