جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
1396/7/17 381 بازدید پهلوانی با همکاران خود دیدار کرد
image

پهلوانی با همکاران خود دیدار کرد 


سرپرست اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها در نخستین روزهای کاری به منظور آشنایی با همکاران و فضای کاری با همکاران خود دیدار وگفت وگوکرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران سرپرست اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها در این دیدار فضای این اداره را بسیار مثبت ارزیابی کرد. فاطمه پهلوانی تاکید کرد: در سایه تعاملات سازنده، اخلاق مدارانه و صرف نظر از جنسیت افراد در هر جایگاهی می توان در جهت پیشبرد اهداف سازمان و ماموریت های آن قدم برداشت.

پهلوانی برای بهبود روند انجام کارها از همکاران خود خواست نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کنند.  

 

 

print