جستجو
10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397
Menu
1396/11/15 144 بازدید اولین جلسه شورای مدیران اداره کل برگزارشد
image

اولین جلسه شورای مدیران اداره کل برگزارشد


حسب تدابیر و تاکیدات مدیرکل تشکیلات و بهبودروشها مقرر شد جلسه شورای مدیران اداره کل بمنظور ارائه گزارشات نقطه نظرات و تبادل اطلاعات بصورت هفتگی برگزار شود .

به گزارش روابط عمومی در این جلسه موضوع ساختار اداره کل و عدم تناسب با فوریتهای محوله مطرح شد که حاضرین پیشنهادات خود را ارائه کردند.


پهلوانی هر دو معاونت تشکیلات و بهبودروشها را وابسته و مکمل یکدیگر خواند و خواستار همپوشانی ، تعامل و هماهنگی کامل و هرچه بیشتر این حوزه ها شد.

وی همچنین از مدیران اداره کل خواست نسبت به مستندسازی اقدامات و فعالیتهای گسترده مربوطه اقدام نمایند.


 

 

print