جستجو
10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397
Menu
1396/12/7 59 بازدید نظارت ستادی منطقه 7 شهرداری تهران
image


فاطمه پهلوانی مدیرکل تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری تهران در جلسه نظارت ستادی قائم‌مقام و مدیران معاونت برنامه‌ریزی با شهردار و مدیران شهرداری منطقه ۷، اشاره کرد که بیش از یکهزار جایگاه سازمانی مدیریتی در شهرداری تهران وجود دارد. در ساختار جدیدی که برای شهرداری تهران طراحی می‌شود پست‌های مدیریتی «بسته و محدود» خواهد شد و حتی ممکن است تعداد آنها کاهش یابد. دستیابی به پست‌های مدیریتی حق مسلم کسانی است که براساس روند شایستگی، رقابتی و انتصابی به این پست دست پیدا می‌کنند. نباید کارکنان این حق مطلق را برای خود قائل باشند که به‌واسطه گذشت سنوات خدمتی به پست‌های بالاتر ارتقا پیدا کنند؛حتما باید نام درست ارتقاء شغلی در شهرداری تهران تعریف و پیاده سازی شود که برای این تعداد پست مدیریتی روند شناسایی قابلیت ها و احراز شرایط در نظر گرفته شود. در این صورت با یک هرم وارونه که بالای آن عده زیادی مدیر هستند روبرو خواهیم بود.

وی، همچنین تأکید نمودند که پست‌های مدیریتی ماموریتی بوده و کسانی که پست مدیریتی دارند نباید تصور کنند تا پایان خدمت در آن پست خواهند ماند. افراد مادامی که کار خود را به درستی انجام دهند در آن موقعیت قرار خواهند داشت در غیر این صورت به رده‌های پایین‌تر بازخواهند گشت.

ایشان، اشاره نمودند که نظام کارشناسی کنونی شهرداری به صورت صحیح اجرا نمی‌شود و تأکید نمودند که به یاری خدا نظام ارتقاء شغلی در ساختار تشکیلاتی جدید اصلاح خواهد شد.

print