جستجو
10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397
Menu
1396/10/7 59 بازدید توجه به کسب و کار جدید، یکی از فازهای اصلاح ساختار شهرداری تهران
image

 

فاطمه پهلوانی مدیرکل تشکیلات و بهبود روش‌ها، ضمن تأکید بر نگاه مهندسی فرآیند در انجام امور و فعالیت‌ها، به منظور بهبود فرآیندها و در نتیجه بهبود عملکرد، اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری تهران را جهت رسیدن به این مهم همسو و هم‌جهت واحدهای تخصصی شهرداری دانسته تا با شناسایی مشکلات و ارائه راه حل، ارتقا عملکرد شهرداری تهران، اثربخشی؛ کارسازی و کاهش مشکلات را تضمین نمایند.  

وی، این‌گونه این موضوع را تشریح نمود؛ پروژه بهبود فرایندهای مناطق در دوره مدیریت گذشته شروع شده اما در مدل کارفرمایی اشکال داشته و حال نمی‌توان گفت نتایج این پروژه قابل استفاده نیست اما قابل اتکا نیست و باید در اسرع وقت پروژه بهبود فرآیندها در شهرداری تهران انجام شود که بر خلاف پروژه قبلی بر مبنای یک مدل درست حرکت کند.

برای این منظور در مرحله نخست باید بدانیم اساسا مأموریت شهرداری تهران چیست؟ هم اکنون چه مأموریت‌ها و فرآیندهایی انجام می‌شود و سپس براساس مأموریت های ذاتی فرآیندهای اصلی تعریف شوند.

با توجه به وسعت ساختاری شهرداری تهران باید اصلاح ساختار در دو فاز انجام شود که یکی از آنها از راه کسب و کار جدید و بازارهای نوین است. در فاز نخست تعارضات یک واحد با واحد دیگر (موارد فوری و اولویت‌دار) که لطمه ایجاد کرده و باید هر چه سریعتر نسبت به رفع آن اقدام شود در دستور کار قرار دارد. 

در فاز دوم باید اصلاح کلی ساختار شهرداری تهران بر مبنای مدل کسب و کار جدید انجام شود؛ زمانی که مدل کسب و کار جدید تعریف می‌شود مشخص خواهد شد که شهرداری چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام دهد. نباید برای کارهایی که جزء مأموریت‌های ذاتی شهرداری نیست ساختار ایجاد کرد. باید توجه داشت پیاده‌سازی این پروژه زمان بر بوده و ممکن است در روند اعمال تغییرات و پیاده‌سازی ساختار جدید بخش‌هایی از ساختار حذف، بخش‌هایی ایجاد یا در یکدیگر ادغام شوند.

شهرداری تهران باید به دنبال ایجاد کسب و کارهای جدید باشد. این موضوع باید با فرمول واسپاری و برون‌سپاری (واگذاری مطلق) با هدف حمایت از بخش خصوصی انجام شود نه در اتصال با شهرداری تهران؛ متاسفانه در گذشته درخصوص برون سپاری به صورت موفق عمل نشده و با عنوان برون‌سپاری، سازمان و شرکت‌هایی را در اتصال با شهرداری نگه داشته‌ایم.

هر یک از نیروهای انسانی کارکردی دارد که باید به درستی مشخص شود؛ برای مثال عده‌ای در اجرا و عده‌ای در زمینه تحلیل و تفکر توانمند هستند ولی افراد فاقد تخصص نیز باید در فرآیند توانمندسازی یا خروج از سیستم قرار گیرند؛ در واقع  کارآمدسازی نیروی انسانی شرط موفقیت اصلاحات ساختاری خواهد بود.


 

print