مشاهده مقالات

موضوع خبر: در سومین جلسه شورای مدیران مطرح شد    تاریخ خبر: 27/02/2018 04:31:24 ب.ظ   
متن خبر:

در سومین جلسه شورای مدیران مطرح شد


بررسی و بازنگری در فرایند موضوعاتی نظیر تعاملات بین الملی شهرداری.

فاطمه پهلوانی در این جلسه خواستار پیگیری جدی معاونت بهبود روش ها  در خصوص احصاء و بهبود فرایندهای اولویت دار شهرداری تهران از جمله طراحی منطقی و اثر بخش تعاملات بین المللی شهرداری شد.از دیگر فعالیت های مهم و کلیدی که می باید در قالب نظام های مدیریتی تعریف فرایند های آنها طراحی شود، نظام برونسپاری خدمات، و نظام کار فرمایی شهرداری تهران است.

 هر یک از مدیران همچون جلسات قبل مطالب و نقطه نظرات خود را به صورت شفاف و کارشناسی بیان کردند. مدیر کل تشکیلات   و بهبود روش ها در پایان ضمن جمع بندی مطالب مطروحه رهنمودهای لازم را ارائه کرد.

 




print
  نظرات

-->