مشاهده مقالات

موضوع خبر: تدوین گزارش عملکرد شش ماهه اداره کل    تاریخ خبر: 27/02/2018 04:43:41 ب.ظ   
متن خبر:

تدوین گزارش عملکرد شش ماهه اداره کل 

 

در دومین جلسه شورای مدیران اداره کل تشکیلات و بهبودروشها با حضور مهندس پهلوانی برگزار شد، موضوع چگونگی تنظیم و تدوین گزارش عملکرد شش ماهه اداره کل مطرح و مقرر گردید تا اسفندماه نهایی و ارائه شود.


برگزاری واحد روابط عمومی در این جلسه معاونین و مدیران ، گزارشات اقدامات مربوطه درخصوص امور محوله و همچنین مصوبات جلسه قبل را ارائه کردند. در پایان نیز مدیرکل تشکیلات و بهبودروشها ضمن جمع بندی مطالب ، رهنمودهای لازم را مطرح و از مدیران خود خواست بدون توجه به شایعات و موضوعات حاشیه ای با جدیت و پشتکار روز افزون نسبت به انجام وظایف و ماموریت های تعیین شده در راستای پیشبرد اهداف مدیریت شهری و سازمان شهرداری اقدام شایسته و بایسته مبذول نمای

 
print
  نظرات

-->