جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
1396/11/29 168 بازدید تدوین گزارش عملکرد شش ماهه اداره کل
image

تدوین گزارش عملکرد شش ماهه اداره کل 

 

در دومین جلسه شورای مدیران اداره کل تشکیلات و بهبودروشها با حضور مهندس پهلوانی برگزار شد، موضوع چگونگی تنظیم و تدوین گزارش عملکرد شش ماهه اداره کل مطرح و مقرر گردید تا اسفندماه نهایی و ارائه شود.


برگزاری واحد روابط عمومی در این جلسه معاونین و مدیران ، گزارشات اقدامات مربوطه درخصوص امور محوله و همچنین مصوبات جلسه قبل را ارائه کردند. در پایان نیز مدیرکل تشکیلات و بهبودروشها ضمن جمع بندی مطالب ، رهنمودهای لازم را مطرح و از مدیران خود خواست بدون توجه به شایعات و موضوعات حاشیه ای با جدیت و پشتکار روز افزون نسبت به انجام وظایف و ماموریت های تعیین شده در راستای پیشبرد اهداف مدیریت شهری و سازمان شهرداری اقدام شایسته و بایسته مبذول نمای

 

print