جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
1397/1/26 172 بازدید در دومین جلسه شورای مدیران مطرح شد
image
 

پیگیری طرح ستاد خلاقیت شهر تهران


دومین جلسه شورای مدیران اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها به ریاست فاطمه پهلوانی برگزار شد.

   هریک از معاونین برنامه های عملیاتی حوزه مربوطه را تشریح کردند. مدیر کل تشکیلات و بهبود روش ها ضمن جمع بندی مطالب، رهنمودهای لازم را ارائه کرد. وی همچنین خواستار پیگیری جدی مناقصه پروژه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران شده و به معاونت بهود فرایند ها نیز ماموریت داد تا طرح ستاد خلاقیت شهر تهران را تا حصول نتیجه در دستور کار خود قرار دهد. در این جلسه فاطمه پهلوانی دستور احصاء تفاهم نامه های منعقد شده میان شهر تهران و شهرهای خواهر خوانده ر ا به منظور بررسی فرایندهای مربوطه و چگونگی اجرای آن و نحوه تعاملات را صادر کرد.

print