جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
1397/2/2 184 بازدید در سومین جلسه شورای مدیران سال 97 مطرح شد
image


مشارکت خواهی و گشودن باب گفتگو جهت حرکت در مسیر توسعه سازمان

 

در سومین جلسه شورای مدیران اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها به ریاست فاطمه پهلوانی، بر ضرورت ایجاد بستر گفت و گو و مشارکت درون و برون سازمانی جهت استفاده از تجربیات شهروندان و کسب آگاهی از نگرش و انتقادات ذی نفعان درون سازمانی به عنوان امری بنیادی در توسعه سازمان تاکید نمودند.

در همین زمینه طرح های مختلفی در دست بررسی و تدوین است. از جمله این طرح ها:

1-طرح کمپین (شهروندان سفیر) است که هدف از آن استفاده از تجربیات زیسته شهروندان ایرانی است که به دلایل مختلف در شهرهای سایر کشورها زندگی می کنند و می توانند شهرداری تهران را با آثار واقعی انواع الگوها، سیستم ها و روش های مدیریت شهری در جهان از زاویه نزدیک تر آشنا کنند.

2- طرح برگزاری سلسله نشست هایی با عنوان (گفت و گو با ذی نفعان درون سازمانی) در دست اقدام است. هدف از این طرح رسیدن به فهمی مشترک از تصمیمات مختلف مدیریتی و آثار و نتایج آن از طریق توضیح مبانی اقدامات مربوطه و رفع گسست میان تصمیم گیرندگان و ذینفعان و توجه به دغدغه های آنها در فضایی عالمانه و صمیمانه می باشد. 


 

 

 

print