جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
1397/2/16 169 بازدید در چهارمین جلسه شورای مدیران سال 97 مطرح شد
image


ایجاد "کانون گفتگوی درون سازمانی" و تبدیل شدن به موتور محرک تغییر رفتار سازمانی با رویکرد اصلاح ساختار و بهبود روش ها

 

چهارمین جلسه شورای مدیران اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها به ریاست فاطمه پهلوانی، با تأکید بر جریان گفتگوی نوسازی و تحول اداری و تعالی سازمان در رسیدن به یک ادبیات مشترک در زمینه ساختاری و بهبود فرآیندها در درون شهرداری، تشکیل گردید که بر این اساس ایشان مبادی ذی ربط در اداره کل را بر تشکیل کانون گفتگو با استفاده از ظرفیت های درونی اداره کل به طور داوطلبانه و در صورت لزوم با همکاری مناطق و حضور اشخاص موثر و اساتید دعوت نمودند تا ابتدا نسبت به شناخت ذی نفعان و تدوین راهبرد جهت گفتگو با هریک از آنها بر اساس موضوعات تعیین شده در خصوص کارهای انجام شده و یا تصمیمات در حال انجام این اداره کل اقدام نمایند تا بدین ترتیب عملکرد کانون با ایفای نقش ترویجی ، گامی موثر در تغییر رفتار سازمانی واقع گردد.نظارت ستادی و نشست ها

 

همچنین ایشان بر ضرورت نظارت ستادی و بازدیدهای میدانی معاونین تشکیلات و بهبود روش ها جهت دستیابی و شنیده شدن مشکلات منطقه و حوزه ها در این تعاملات تأکید نمودند و از برنامه ریزی مجدد جهت برگزاری نشست های دوره ای با روسای تشکیلات مناطق و حوزه ها به طور مستمر( فصلی یا ماهانه) استقبال نمودند.
print