جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
1397/2/26 267 بازدید اولین نشست مدیران تشکیلات و بهبود روشهای مناطق 22 گانه در سال 97 برگزار شد
image

اولین نشست مدیران تشکیلات و بهبود روشهای مناطق 22 گانه در سال 97 برگزار شد

 

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران در نخستین نشست مدیران تشکیلات و بهبود روشهای مناطق 22 گانه در سال 1397: همراه اصلی برای حل مساله شهرداری تهران سرمایه سازمانی آن است که باید آن را حفظ و به بستر اصلی توسعه شهر برای آینده تبدیل کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، حجت اله میرزایی در نخستین نشست مشورتی مدیران تشکیلات و بهبود روش های مناطق 22 گانه و حوزه های ستادی که به میزبانی شهرداری منطقه 5 برگزار شد با بیان اینکه بخشی از مسائل امروز شهرداری تهران ساختاری است و عدم تناسب پست های سازمانی با استخدام شدگان به ترجیع بند سخنرانی افراد مختلف تبدیل شده است افزود:

حجم زیادی از تنش ها در ماه های گذشته حاکی از وجود هجوم برای گسترش تشکیلات است و همه مدیران در ستاد و سازمان تمایل دارند دامنه اختیار و نفوذ تشکیلات را توسعه دهند و به نظر می رسد این موضوع هیچ حد توقفی نیز ندارد. ما در این معاونت تلاش می کنیم تشکیلات را بازنگری کرده و تناسب میان ساختار و کارکرد را حفظ کنیم.

ایشان همچنین تأکید کردند: در آینده به سازمانی خلاق، چابک و یادگیرنده نیاز داریم که بتواند مشورت کند، روش های جدید را بیاموزد و آغوش خود را به روی ایده های خلاق باز کند. تا دستیابی به چنین سازمانی راه دشواری پیش رو داریم اما با وجود دشواری می توان آینده ای بسیار روشن برای تهران ساخت.

در ادامه این جلسه فاطمه پهلوانی مدیرکل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران پس از طرح دیدگاه ، نظرات و بیان مسائل و چالش های موجود در روند انجام امور توسط مدیران تشکیلات و بهبود روش های مناطق و حوزه های ستادی ضمن پاسخ به پرسش های مطرح شده  بیان داشت :

شهردار جدید نگاه سیستمی داشته و معتقد است مسیری که توسط دکتر نجفی آغاز شد باید ادامه پیدا کند.

پهلوانی اضافه کرد: طی 6 تا 9 ماه آینده ساختار مطلوب شهرداری تهران طراحی خواهد شد و تا پایان این پروژه  هیچ اتفاقی به معنای تغییر کلان رخ نخواهد داد.

مدیرکل تشکیلات و بهبود روش های افزود: در همین راستا برنامه ای با عنوان تشکیل اتاق فکر، فرآیند گفتگو، تحول و نوسازی در دستور کار قرار دارد تا گفتمان تشکیلاتی به گفتمان رایج و غالب در شهرداری تهران تبدیل شود.


مدیرکل تشکیلات و بهبود روش ها خبر از طرح برگزاری سلسله نشست هایی با عنوان (گفت و گو با ذی نفعان درون سازمانی) داد و اظهار داشت :  هدف از این طرح رسیدن به فهمی مشترک از تصمیمات مختلف مدیریتی و آثار و نتایج آن از طریق توضیح مبانی اقدامات مربوطه و رفع گسست میان تصمیم گیرندگان و ذینفعان و توجه به دغدغه های آنها در فضایی عالمانه و صمیمانه می باشد


وی در ادامه با تأکید بر اینکه نیازمند تغییر نگرش هستیم تا بتوانیم همکاران را در حوزه تغییرات ساختاری همراه کنیم تصریح کرد: کوچک سازی ساختار به معنای تعدیل نیرو نیست بلکه به معنای کاهش سطوح مدیریتی است.

در ادامه این نشست در راستای برگزاری سلسله نشست ها و درس گفتار های تخصصی ، دومین کارگاه تخصصی اداره کل با موضوع ضرورت ایجاد نظام بهبود مستمر در شهرداری تهران توسط آقای دکتر مرتضوی مشاور اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها ارائه و در پایان به پرسش های همکاران پاسخ گفتند . شایان ذکر است نخستین درس گفتار در نشست پیشین مدیران در اسفند ماه 96 با موضوع طراحی و استقرار قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی در شهرداری تهران ارائه گردیده بود .

در ادامه هریک از مدیران تشکیلات مناطق 22 گانه به طرح مسائل و چالشهای موجود در این حوزه در منطقه مربوطه پرداخته و معاونین اداره کل با پاسخ به سوالات ایشان، برنامه ها و رویکردهای اداره کل را درسال جاری بیان نمودند.

گفتنی است در پایان این نشست حسب هماهنگی های انجام یافته از سوی شهرداری منطقه وبه میزبانی  شورایاری محله کن ، مدیرکل تشکیلات و بهبود روش ها و مدیران ضمن بازدید از بافت سنتی و تفرج درباغات روستای کن در جریان روند زندگی شهروندان در این محله قرارگرفتند . 
 

 

print