جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
1397/3/12 201 بازدید در پنجمین جلسه شورای مدیران سال 97 مطرح شد
image

پیگیری مطالبات اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها از وضعیت ساختار و پست های محذوفی از ساختار شهرداری تهران


   پنجمین جلسه شورای مدیران اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها به ریاست فاطمه پهلوانی با تشریح و ارائه مستقیم گزارش اقدامات و پروژه های ساختاری متعدد از سوی روسای ادارات معاونت تشکیلات تشکیل گردید که پس از ارائه رهنمود در خصوص مسائل مطروحه، ایشان به جد خواستار پیگیری وضعیت ساختار و پست های محذوف از ساختار سازمانی شهرداری تهران شد و در این راستا به معاونت تشکیلات ماموریت ویژه برای تهیه گزارش امر شد. در این جلسه فاطمه پهلوانی دستور بررسی و ارئه گزارش از وضعیت پست های موجود در تشکیلات مناطق را نیز به منظور بررسی متصدیان پست های مربوطه صادر کرد.


همچنین با توجه به اهمیت امنیت و مسائل شبانه شهر تهران، بررسی و ارائه گزارش ساختار و فرآیندهای شهرداری شب برای مناطق در دستور کار معاونت تشکیلات قرار گرفته است. در خصوص بند14 ماده 55 قانون شهرداری تهران نیز معاونت بهبود مکلف شد تا حصول نتیجه، با مشارکت اداره کل تدوین قوانین و سایر ذی نفعان موضوع مربوطه را پیگیری نماید.print