مشاهده مقالات

موضوع خبر: برگزاری کارگاه تحلیل و بهبود فرآیندهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران    تاریخ خبر: 30/06/2018 02:19:48 ب.ظ   
متن خبر:

 

اولین کارگاه تحلیل فرآیندهای مدیریت بحران در روز سه شنبه مورخ 05/04/97 از ساعت 9 صبح لغایت 13 در سالن یاس شهرداری مرکز برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل تشکیلات و بهبود فرآیندها پس از بازدید فاطمه پهلوانی مدیرکل تشکیلات و بهبود روش ها به همراه معاونین و روسای ادارت از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و ضرورت احصاء فرآیندهای این سازمان، معاونت بهبود روش ها پروژه مدیریت فرآیندهای آن سازمان را در بهمن ماه سال 96 آغاز کرده و تا کنون موفق شده است ضمن شناسایی و تحلیل اولیه، شناسنامه فرآیندی معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری را تدوین نماید.


این کارگاه با حضور اعضای کارگروه تحلیل و بهبود فرآیندهای مدیریت بحران متشکل از مناطق 2، 17،10، 18و 20 شهرداری تهران، نمایندگان حوزه های مختلف سازمان مدیریت بحران، اداره سیستم ها و روش های معاونت بهبودروشها و نماینده معاونت تشکیلات این اداره کل برگزار گردید.


در ابتدای کارگاه احد درویش متولی معاون بهبود روش های این اداره کل با توجه به اهمیت این اقدام در تحقق اهداف و استراتژی های سازمان مدیریت بحران در راستای افزایش ایمنی و تاب آوری شهرتهران، بر همکاری هرچه بیشتر اعضاء کارگروه جهت تسهیل و تسریع در روند این پروژه تاکید کرد.


درکارگاه مذکور پس از تشریح موضوعات و فرم های مورد استفاده جهت تدوین شناسنامه فرآیندی درقالب کارِگروهی، تکمیل فرم ها انجام پذیرفت.
print
  نظرات

-->