جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu
1397/8/21 50 بازدید طرح ناحیه محوری قبل از سال 86 دو بار مطرح که مورد استقبال واقع نگردید!
image

قبل از اجرای طرح ناحیه محوری در حوزه معاونت خدمات شهری مناطق تعداد 6 پست سازمانی مربوط به نواحی وجود داشته است . 

در سال 1386 با مدیریت جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران ، موضوع  ناحیه محوری  مجددا طرح و  به صورت آزمایشی اجراء و در سال 1387  ابلاغ گردید.

 

قبل از اجرای طرح ناحیه محوری در حوزه معاونت خدمات شهری مناطق تعداد 6 پست سازمانی مربوط به نواحی وجود داشته است . 

در سال 1386 با مدیریت جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران ، موضوع  ناحیه محوری  مجددا طرح و  به صورت آزمایشی اجراء و در سال 1387  ابلاغ گردید.

 با اجرای طرح ناحیه محوری در مناطق شهرداری تهران و واگذاری برخی  امور به نواحی  به منظور ایجاد وحدت رویه در مناطق 22 گانه شهرداری  تهران و با توجه به اعمال فرآیند تفویض اختیارات از ستاد و مناطق به نواحی ،  در شورای اداری مورخ 12/4/87 مشروط به عدم افزایش پست در مناطق و کاستن از پست های موجود منطقه و واگذاری آن به نواحی موافقت شد و گزارش اجمالی از ساختار سازمانی جدید نواحی متناسب با ماموریت ها  براساس طرح ناحیه محوری   در راستای  تسریع و تسهیل در امور، تمرکز زدایی ، واگذاری امور به بخش خصوصی ، افزایش کار آیی و اثر بخشی و رضایت شهروندان ، تهیه و تدوین گردید ،  این سازمان بدون شماره پست ابلاغ گردید با اینکه مجموعه در حال کار بودند  اما به طور کامل  اجرایی نشد . 

1 - اقدامات انجام شده پيرامون اصلاح ساختار نواحی ( مرحله دوم 1389)

     اخذ نظرات کارشناسی از مدیران ستادی و اجرایی و برگزاری جلسات مشترک با گروهی از شهرداران با لحاظ نمودن رویکرد جدید مدیریت شهرداری و به منظور حصول سازمانی چابک ، کارا و توانمند ، ساختار پیشنهادی نواحی در دو نمونه مورد موافقت قرار گرفت. 

2- آخرین بررسی پيرامون اصلاح ساختار نواحی ( مرحله سوم ، بهمن ماه 1389)

 برگزاری جلسات در خصوص ساختار نواحی با شهرداران و معاونین نواحی مناطق1،3،4،5،6،7،8،9،11،  2،13،15،18،20،22  و تنظیم نهائی ساختار پیشنهادی نواحی بر اساس نظر کارشناسی و مصالح مدیریتی 

3- آخرین بررسی پيرامون اصلاح ساختار نواحی  ( سال  1390)

 بر اساس تعامل انجام شده با مدیران اجرایی مناطق با توجه به شرایط و الزامات خاص نواحی ، صورتجلسات مشترکی تنظیم شده است که نتیجه آن درتهیه و تنظیم ساختار سازمانی نواحی  به طور مجزا لحاظ گردیده است

4- آخرین بررسی پیرامون اصلاح ساختار نواحی ( سال 1391)

پس از اجرای موفقیت آمیز طی دوره آزمایشی ، ساختار سازمانی نواحی 123 گانه باهماهنگی معاونت محترم هماهنگی و امور مناطق توسط اداره کل تشکیلات و آموزش تهیه و تنظیم و جهت اجرا در تاریخ مرداد 1391 ابلاغ گردید .

این ساختار با توجه به ویژگی های نواحی از لحاظ ؛ جمعیت، مساحت ، تراکم جمعیت ، تجاری، فضای سبز، آموزشی، مذهبی، تفریحی و میادین در هشت مدل از لحاظ تعداد پست های سازمانی واحدهای تابعه هرناحیه   ( حوزه شهردار ناحیه و ادارات شهرسازی، عمران و ترافیک، امور شهری و محیط زیست و اجتماعی و فرهنگی ) در چارچوب چهار اداره تهیه و تنظیم گردیده است و در خصوص هر ناحیه بین 38 تا 41 پست سازمانی منظور شده است

این ساختار با چهار اداره در 8 تیپ مختلف طراحی گردیده است .

 تعداد  پست های سازمانی نواحی 123 گانه تهران طبق چارت  جدید 4863 عدد می باشد

میانگین تعداد پست ها در سازمان مصوب قبلی 37 و در سازمان مصوب جدید 40 می باشد .

ویژگی های ساختار جدید:

افزایش تعداد پست ها   

کاهش تعداد ادارات

کاهش تعداد مدیران

افزایش تعداد و مرتبه کارشناسان

هم اکنون تعداد نواحی از 123 به 122 ناحیه کاهش یافته است.


print