جستجو
12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Menu
1397/12/13 575 بازدید برگزاری جلسات ارائه لایحه ساختار شهرداری تهران
image
جلسات کارشناسی تخصصی ارائه لایحه ساختار شهرداری تهران برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تشکیلات و بهبودروش ها با توجه به مصوبه "الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه های معاونت شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه و ساماندهی مجدد مناطق شهرداری تهران" مصوب صدونهمین و صدودهمین جلسات رسمی دوره پنجم شواری اسلامی شهر تهران مورخ دوم و نهم دی ماه 1397، کارگروهی تخصصی با همکاری دو معاونت تشکیلات و بهبودروشهای اداره کل تشکیل شده است . شایان ذکر است تاکنون دوجلسه در روزهای دوشنبه 6 و شنبه 11 اسفندماه با حضور مدیرکل ، معاونین ،کارشناسان مرتبط و مشاور اجرایی پروژه برگزار گردیده است .


دراین جلسات درخصوص چاچوب ارائه لایحه اصلاح و متناسب سازی ساختار شهرداری در بخش های:

1-مبانی نظری/ مدل تحول

2- تاریخچه / تحلیل روند توسعه سازمان

3- آسیب شناسی وضع موجود

4- مطالعات تطبیقی

5- روش شناسی کار

6- معماری سازمانی

7- زمانبندی و گام های پروژه بحث و تبادل نظر صورت گرفت .


بدیهی است جلسات مذکور تا تکمیل پیش نویس لایحه موصوف ادامه خواهد داشت .


print