جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu

شرح وظایف اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌ها

مطالعه، بررسی و تدوین چشم‌اندازها، مأموریت‌ها، سیاست‌ها، وظایف و رویکردهای تشکیلاتی برای کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران بر اساس پارادایم‌ها، اصول، مبانی و مفاهیم علمی مرتبط با سازمان.

مطالعه، تجزیه و تحلیل و طراحی فرآیندها و روش‌های مناسب و مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات به منظور مهندسی مجدد، مستندسازی، اصلاح و استاندارد‌سازی روش‌ها و فرآیندها در جهت پیشبرد سیاست‌ها و رویکردهای سازمانی و برنامه‌ریزی جهت بهبود مستمر آن‌ها.

طراحی و تدوین الگوهای مناسب وظیفه‌ای، فرآیندی و ترکیبی و برنامه‌ریزی جهت استقرار بهینه آن‌ها در واحدهای تابعه شهرداری تهران.

ایجاد سامانه فعالیت‌ها و فرآیندها و روش‌های جاری در شهرداری تهران و پایش بهبود مستمر آن با استفاده از شاخص‌های قابل سنجش.

هدایت، حمایت و نظارت مستمر بر حسن اجرای سازمان و ساختار مصوب و ابلاغی شهرداری تهران.

مطالعه، بررسی و سیاست‌گذاری تحول سازمانی در شهرداری تهران به منظور بازنگری، اصلاح و ابلاغ ساختار و تشکیلات واحدهای تابعه.

پایش اثربخشی سازمان مصوب شهرداری تهران با استفاده از شاخص‌های قابل اندازه‌گیری.

سیاست‌گذاری تعالی سازمانی و برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران.

مطالعه، طراحی، استقرار و نظارت بر مدل مدیریت کارفرمایی در شهرداری تهران و تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای صلاحیت کارفرمایی در واحدهای تابعه شهرداری تهران.

انجام بررسی‌های لازم به منظور بهینه‌سازی ساختار، ترکیب، نسبت و توزیع پست‌های سازمانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیصلاح.

طراحی، ایجاد و بهره برداری از بانک پست‌های سازمانی جهت تامین نیازهای ضروری سازمان.

طراحی مشاغل و پست‌های سازمانی و تعریف و ایجاد کد برای پست‌های مصوب و ابلاغی در سامانه جامع منابع انسانی.

تهیه، تایید و ابلاغ استانداردهای لازم فضا، محیط، ابزارها و تجهیزات اداری و نحوه استقرار کارکنان در واحدهای سازمانی.

بررسی، تدوین و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، ضوابط و مقررات ساختاری و سازمانی در سطح شهرداری تهران.

پیشنهاد اصلاح و یا تدوین قوانین و مقررات سازمانی به منظور بهبود ساختار، تشکیلات و روش‌ها در شهرداری تهران.

نظارت بر تعیین تکلیف اسناد و اوراق زائد واحدهای شهرداری تهران با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

تعریف، تعیین و ابلاغ کدهای مکاتباتی کلیه واحدهای شهرداری تهران.

نظارت بر طراحی، تهیه، تایید نهایی و بهره‌برداری از کلیه فرم‌ها، سربرگ‌ها، تابلوها، لوگوها، مهرها و هرگونه اسناد، مدارک و اعلاناتی که به نحوی از آرم شهرداری تهران در آن‌ها استفاده شده است.