جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu

تهران، خیابان حافظ، خیابان بهشت، ساختمان مرکزی شهرداری تهران، طبقه دوم بال شرقی

مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران
کد پستی : 1356913133
پیامک : 30004287
تلفن : 96014500 - 021
نمابر : 55638837 - 021