جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu

مأموریت‌ها

توسعه، به روزآوری و نظارت بر ساختار سازمانی تشکیلات شهرداری تهران

یکپارچه‌سازی نظام‌های مدیریتی، مدیریت فرآیندها (شناسایی، مستندسازی، استانداردسازی، بهبود و نظارت) و استانداردسازی نگهداشت اسناد اداری

ابلاغ ساختار سازمانی و کد مکاتباتی، امحاء اسناد اداری واحدهای تابعه و نیز نظارت بر عملکرد تشکیلات و بهبود روش‌های حوزه ستادی و مناطق 22 گانه شهرداری تهران