جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu
1397/11/21 380 بازدید طرح ناحیه محوری قبل از سال 86 دو بار مطرح که مورد استقبال واقع نگردید!
image

قبل از اجرای طرح ناحیه محوری در حوزه معاونت خدمات شهری مناطق تعداد 6 پست سازمانی مربوط به نواحی وجود داشته است . 

در سال 1386 با مدیریت جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران ، موضوع  ناحیه محوری  مجددا طرح و  به صورت آزمایشی اجراء و در سال 1387  ابلاغ گردید.

 

قبل از اجرای طرح ناحیه محوری در حوزه معاونت خدمات شهری مناطق تعداد 6 پست سازمانی مربوط به نواحی وجود داشته است . 

در سال 1386 با مدیریت جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران ، موضوع  ناحیه محوری  مجددا طرح و  به صورت آزمایشی اجراء و در سال 1387  ابلاغ گردید.

 با اجرای طرح ناحیه محوری در مناطق شهرداری تهران و واگذاری برخی  امور به نواحی  به منظور ایجاد وحدت رویه در مناطق 22 گانه شهرداری  تهران و با توجه به اعمال فرآیند تفویض اختیارات از ستاد و مناطق به نواحی ،  در شورای اداری مورخ 12/4/87 مشروط به عدم افزایش پست در مناطق و کاستن از پست های موجود منطقه و واگذاری آن به نواحی موافقت شد و گزارش اجمالی از ساختار سازمانی جدید نواحی متناسب با ماموریت ها  براساس طرح ناحیه محوری   در راستای  تسریع و تسهیل در امور، تمرکز زدایی ، واگذاری امور به بخش خصوصی ، افزایش کار آیی و اثر بخشی و رضایت شهروندان ، تهیه و تدوین گردید ،  این سازمان بدون شماره پست ابلاغ گردید با اینکه مجموعه در حال کار بودند  اما به طور کامل  اجرایی نشد . 

1 - اقدامات انجام شده پيرامون اصلاح ساختار نواحی ( مرحله دوم 1389)

     اخذ نظرات کارشناسی از مدیران ستادی و اجرایی و برگزاری جلسات مشترک با گروهی از شهرداران با لحاظ نمودن رویکرد جدید مدیریت شهرداری و به منظور حصول سازمانی چابک ، کارا و توانمند ، ساختار پیشنهادی نواحی در دو نمونه مورد موافقت قرار گرفت. 

2- آخرین بررسی پيرامون اصلاح ساختار نواحی ( مرحله سوم ، بهمن ماه 1389)

 برگزاری جلسات در خصوص ساختار نواحی با شهرداران و معاونین نواحی مناطق1،3،4،5،6،7،8،9،11،  2،13،15،18،20،22  و تنظیم نهائی ساختار پیشنهادی نواحی بر اساس نظر کارشناسی و مصالح مدیریتی 

3- آخرین بررسی پيرامون اصلاح ساختار نواحی  ( سال  1390)

 بر اساس تعامل انجام شده با مدیران اجرایی مناطق با توجه به شرایط و الزامات خاص نواحی ، صورتجلسات مشترکی تنظیم شده است که نتیجه آن درتهیه و تنظیم ساختار سازمانی نواحی  به طور مجزا لحاظ گردیده است

4- آخرین بررسی پیرامون اصلاح ساختار نواحی ( سال 1391)

پس از اجرای موفقیت آمیز طی دوره آزمایشی ، ساختار سازمانی نواحی 123 گانه باهماهنگی معاونت محترم هماهنگی و امور مناطق توسط اداره کل تشکیلات و آموزش تهیه و تنظیم و جهت اجرا در تاریخ مرداد 1391 ابلاغ گردید .

این ساختار با توجه به ویژگی های نواحی از لحاظ ؛ جمعیت، مساحت ، تراکم جمعیت ، تجاری، فضای سبز، آموزشی، مذهبی، تفریحی و میادین در هشت مدل از لحاظ تعداد پست های سازمانی واحدهای تابعه هرناحیه   ( حوزه شهردار ناحیه و ادارات شهرسازی، عمران و ترافیک، امور شهری و محیط زیست و اجتماعی و فرهنگی ) در چارچوب چهار اداره تهیه و تنظیم گردیده است و در خصوص هر ناحیه بین 38 تا 41 پست سازمانی منظور شده است

این ساختار با چهار اداره در 8 تیپ مختلف طراحی گردیده است .

 تعداد  پست های سازمانی نواحی 123 گانه تهران طبق چارت  جدید 4863 عدد می باشد

میانگین تعداد پست ها در سازمان مصوب قبلی 37 و در سازمان مصوب جدید 40 می باشد .

ویژگی های ساختار جدید:

افزایش تعداد پست ها   

کاهش تعداد ادارات

کاهش تعداد مدیران

افزایش تعداد و مرتبه کارشناسان

هم اکنون تعداد نواحی از 123 به 122 ناحیه کاهش یافته است.


print