جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu
1398/5/20 300 بازدید نشست هم اندیشی بررسی نقش و جایگاه سازمانی دبیرخانه دائمی برنامه برگزار شد
image
تعيين نقش ، كاركرد و جايگاه دبيرخانه دائمی تدوين و پايش برنامه هاي عملياتي شهرداري تهران

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها این جلسه که با حضور مدیران برنامه ریزی و توسعه شهری برخی مناطق و معاونت های تخصصی و کارشناسان خبره این حوزه برگزار گردید حاضران در خصوص بررسي و تعيين نقش ، كاركرد و جايگاه دبيرخانه دائمی تدوين و پايش برنامه هاي عملياتي شهرداري تهران به بحث و هم اندیشی و بیان تجارب پرداختند . شایان ذکر است در راستای تعیین نقش و جایگاه سازمانی دبیرخانه دائمی برنامه بازتعریف و طراحی فرآیندهای بین بخشی و فراوظیفه ای این مهم در دستور کار معاونت بهبود روش های اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها قرار گرفته است .print