جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu
1399/10/24 55 بازدید بازدید و کارسنجی در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
image

در راستای بازنگری و باز طراحی ساختار تشکیلاتی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران چهارمین نشست نمایندگان اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در روزهای شنبه 1399/10/20 و و یک شنبه 1399/10/21 برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران، برگزاری این جلسات مشترک درپی پیش بینی واگذاری برخی ماموریت ها به سازمان ذکر شده انجام و در راستاي بازطراحي ساختار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران انجام میگردد. بر این اساس گروه كارشناسان دو مجموعه از روز شنبه 99/10/20 ضمن انجام مصاحبه و بررسی های میدانی مبادرت به کارسنجی لازم نمودند.
شایان ذکر است در خلال ایام مذکور کارشناسان اداره کل تشکیلات با حضور در پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران مناطق 6 و 11 و مصاحبه با دبیران آن پایگاهها و کارسنجی اقدامات مربوطه چالش های ساختاری ذیربط را بررسی نمودند.
شایان ذکر است تغییرات ساختاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران پس از جری تشریفات قانونی ابلاغ و اجرائی خواهد شد.

print